Uitleesapparatuur

Om de auto’s van tegenwoordig te kunnen uitlezen hebben wij nu het Hella Diagnosesysteem.

Hella Diagnosesysteem

Met dit Diagnosesysteem kunnen wij nagenoeg ALLE voertuigen uitlezen en zo de juiste diagnose stellen.
Om snel en juist te kunnen handelen hebben wij deze apparatuur aangeschaft.

Uitlezen kost slechts € 29,50

Als dan een storing is gelokaliseerd kunnen we deze voor uw oplossen.